Preskočit na obsah
IPKZ » GGE distribúcia, a. s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: GGE distribúcia, a. s.
  • IČO: 36849901
  • Ulica a číslo: Robotnícka
  • Mesto /Obec: Považská Bystrica
  • PSČ: 01734
  • Okres:Považská Bystrica
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Deemulgačná stanica, neutralizačná stanica 5.1. bod a) lokalita areál bývalých Považských strojární, 01734, Považská Bystrica