Preskočit na obsah
IPKZ » BZENEX BMP, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: BZENEX BMP, s.r.o.
  • IČO: 36776459
  • Ulica a číslo: Bzenica č. 344
  • Mesto /Obec: Bzenica
  • PSČ: 96601
  • Okres:Žiar nad Hronom
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko 5.4. k.u. Bzenica, 966 01, Bzenica
Skládka odpadov Bzenica - Uhlisko 5.4. k.u. Bzenica, 966 01, Bzenica