Preskočit na obsah
IPKZ » Brantner Lučenec s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Brantner Lučenec s.r.o.
  • IČO: 31595766
  • Ulica a číslo: Opatová - Čurgov 439
  • Mesto /Obec: Lučenec
  • PSČ: 98401
  • Okres:Lučenec
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
skládka Čurgov 5.4. Čurgov 439, 98401 , Lučenec