Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Biotika a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Biotika a.s.
  • IČO: 31561900
  • Ulica a číslo: Slovenská Ľupča č. 566
  • Mesto /Obec: Slovenská Ľupča
  • PSČ: 97613
  • Okres:Banská Bystrica
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Energetika 1.1. č. 566, 97613, Slovenská Ľupča
Výrobný závod 131 4.5. č. 566, 97613, Slovenská Ľupča
Výrobný závod 132 4.5. č. 566, 97613, Slovenská Ľupča
Výrobný závod Izolácia Tymidín 4.5. č. 566, 97613, Slovenská Ľupča
Výrobný závod Špeciálne technológie 4.5. č. 566, 97613, Slovenská Ľupča