Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » UNIKOMAS a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: UNIKOMAS a.s.
  • IČO: 36313360
  • Ulica a číslo: Lieskovecká cesta 480
  • Mesto /Obec: Dubnica nad Váhom
  • PSČ: 01841
  • Okres:Ilava
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom 5.4. Lokalita:Dubnica n/Váhom, 018 41, Dubnica nad Váhom