Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
  • IČO: 36300683
  • Ulica a číslo: Robotnícka 2160
  • Mesto /Obec: Považská Bystrica
  • PSČ: 01734
  • Okres:Považská Bystrica
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Paroplynový zdroj Považská Bystrica 1.1. Robotnícka , 017 34, Považská Bystrica
Tepláreň a.s., Považská Bystrica 1.1. Robotnícka, 017 34, Považská Bystrica