Preskočit na obsah
IPKZ » PURA,W s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: PURA,W s.r.o.
  • IČO: 52216667
  • Ulica a číslo: Hlavná 5539/2
  • Mesto /Obec: Dunajská Streda
  • PSČ: 92901
  • Okres:Dunajská Streda
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Veľké Dvorníky 5.4. Veľké Dvorníky, 92901, Veľké Dvorníky