Preskočit na obsah
IPKZ » PURA, spol. s r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: PURA, spol. s r.o.
  • IČO: 34105948
  • Ulica a číslo: Kračanská cesta 785/41
  • Mesto /Obec: Dunajská Streda
  • PSČ: 92901
  • Okres:Dunajská Streda
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Veľké Dvorníky 5.4. Veľké Dvorníky, 92901, Veľké Dvorníky