Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Mondi SCP, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Mondi SCP, a.s.
  • IČO: 31637051
  • Ulica a číslo: Tatranská cesta 3
  • Mesto /Obec: Ružomberok
  • PSČ: 03417
  • Okres:Ružomberok
  • Kraj:Žilinský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Čistenie odpadových vôd v spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok - Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok 6.11. Bystrická cesta 13, 034 17, Ružomberok
Kotol na biomasu - Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 1.1. Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok
Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu 6. 1. bod b) Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok
Papierenský stroj č.6 - Obaly SOLO 6. 1. bod b) Bystrická cesta 13, 03401, Ružomberok
RE Energie 1.1. Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok
Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča 5.4. Lokalita: Partizánska Ľupča, 032 15, Partizánska Ľupča
Výroba papiera - papierenský stroj č. 1 6. 1. bod b) Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok
Výroba papiera - papierenský stroj č.16 6. 1. bod b) Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok
Výroba papiera - papierenský stroj č.17 6. 1. bod b) Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok
Výroba papiera - papierenský stroj č.18 6. 1. bod b) Tatranská cesta 3, 03417, Ružomberok
Výroba sulfátovej buničiny 6. 1. bod a) Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok