Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Polycasa Slovakia s. r. o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Polycasa Slovakia s. r. o.
  • IČO: 36394106
  • Ulica a číslo: M.R.Štefánika 71
  • Mesto /Obec: Žilina
  • PSČ: 01039
  • Okres:Žilina
  • Kraj:Žilinský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Polycasa Slovakia s.r.o. 4.1. bod h) M. R. Štefánika 71, 010 39, Žilina