Preskočit na obsah
IPKZ » Slovenské mäso s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Slovenské mäso s.r.o.
  • IČO: 469642015
  • Ulica a číslo: č. 1,
  • Mesto /Obec: Semerovo
  • PSČ: 94130
  • Okres:Nové Zámky
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Stredisko: farma Vajnory 6. 6. bod a) Hospodárska 983107 Bratislava, , Bratislava - MČ Vajnory