Preskočit na obsah
IPKZ » CHEMOLAK a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: CHEMOLAK a.s.
  • IČO: 31411851
  • Ulica a číslo: Továrenská 7
  • Mesto /Obec: Smolenice
  • PSČ: 91904
  • Okres:Trnava
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Nová varňa živíc 4.1. bod b) Továrenská 7, 91904, Smolenice
Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha 5.4. Smolenická nová ves, 919 04, Smolenice
Stará varňa živíc 4.1. bod a) Továrenská 7 , 91904, Smolenice