Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » M&M Logistic Service, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: M&M Logistic Service, s.r.o.
  • IČO: 46035311
  • Ulica a číslo: Štúrova 115/15
  • Mesto /Obec: Dubnica nad Váhom
  • PSČ: 01841
  • Okres:Ilava
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
DM 4a Hala-Povrchové úpravy a DM 4b Hala-Povrchové úpravy 2.6. Areál ZŤS 924, 01841, Dubnica nad Váhom