Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
  • IČO: 35832517
  • Ulica a číslo: Železničná 207/9
  • Mesto /Obec: Nemšová
  • PSČ: 91441
  • Okres:Trenčín
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla 3.3. Železničná 207/9, 914 42, Nemšová