Preskočit na obsah
IPKZ » Hyundai Transys Slovakia s. r. o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Hyundai Transys Slovakia s. r. o.
  • IČO: 47746122
  • Ulica a číslo: Bratislavská cesta 119
  • Mesto /Obec: Žilina
  • PSČ: 01001
  • Okres:Žilina
  • Kraj:Žilinský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA 4.1. bod h) Bratislavská cesta 119, 010 01, Žilina