Preskočit na obsah
IPKZ » Obec Michal nad Žitavou

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Obec Michal nad Žitavou
  • IČO: 309095
  • Ulica a číslo: Michal nad Žitavou 160
  • Mesto /Obec: Michal nad Žitavou
  • PSČ: 94161
  • Okres:Nové Zámky
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Michal nad Žitavou 5.4. Michal nad Žitavou 160, 941 61, Michal nad Žitavou