Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » LIPTOSPOL s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: LIPTOSPOL s.r.o.
  • IČO: 36011762
  • Ulica a číslo: Priemyselná 1
  • Mesto /Obec: Liptovský Mikuláš
  • PSČ: 03101
  • Okres:Liptovský Mikuláš
  • Kraj:Žilinský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Liptospol, s.r.o., v Liptovskom Mikuláši 6. 3. Priemyselná 1, 03101, Liptovský Mikuláš