Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
  • IČO: 31646697
  • Ulica a číslo: Nábrežie Oravy 625/12
  • Mesto /Obec: Dolný Kubín
  • PSČ: 02601
  • Okres:Dolný Kubín
  • Kraj:Žilinský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. 2.4. Nábrežie Oravy 625/12, 026 01, Dolný Kubín