Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » HYZA a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: HYZA a.s.
  • IČO: 31562540
  • Ulica a číslo: Odbojárov 2279/37
  • Mesto /Obec: Topoľčany
  • PSČ: 95592
  • Okres:Topoľčany
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
HYZA, a.s. Žilina - bitúnok s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň, Košická cesta, 010 48 Žilina 6. 4. bod a) Košická cesta, 01048, Žilina
Porážka hydiny 6. 4. bod a) Odbojárov 2279/37, 95501, Topoľčany
Porážkareň hydiny 6. 4. bod a) Potočná 1, 919 43, Cífer