Preskočit na obsah
IPKZ » Duslo, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Duslo, a.s.
  • IČO: 35826487
  • Ulica a číslo: Administratívna budova, ev. č. 1236
  • Mesto /Obec: Šaľa
  • PSČ: 92703
  • Okres:Šaľa
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Čistiareň odpadových vôd 6.11. Lokalita: medzi Turbínovou a Elektrárenskou ulicou, , Bratislava - MČ Nové Mesto
Čpavok 2 4.2 bod a) Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03, Šaľa
Čpavok 3 4.2 bod a) Lokalita: priemyselný areál Duslo a.s., , Šaľa
Čpavok 4 4.2 bod a) Lokalita: areál spoločnosti Duslo, a.s., , Šaľa
Difenylamín 4.1. bod d) Lokalita: areál spoločnosti Duslo, a.s., , Šaľa
Dusantox a ČOV 4.1. bod b) Kopanice 1778, 92703, Šaľa
Horčíková chémia - výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u 4.2. bod c) Lokalita: areál spoločnosti Duslo, a.s., , Šaľa
Chlórová chémia 4.4. Kopanice 1778, 92703, Šaľa
Irganox 4.1. bod d) Lokalita: priemyselný areál Duslo a.s., , Šaľa
Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III 4.2. bod b) Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03, Šaľa
Močovina 3 4.3. Lokalita: areál spoločnosti Duslo, a.s., , Šaľa
Novozir 4.4. Kopanice 1778, 927 01, Šaľa
Riadená skládka tuhých odpadov 5.4. Lokalita: Trnovec nad Váhom západ, , Trnovec nad Váhom
Spalovňa odpadov 5.2. bod b) Lokalita: priemyselný areál Duslo a.s., , Šaľa
Tepláreň 1.1. Lokalita: priemyselný areál Duslo a.s., , Šaľa
UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue 4.3. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03, Šaľa
Výroba agrochemikálií 4.4. Nobelova 34, 836 05, Bratislava - MČ Nové Mesto
Výroba inhibítora navulkanizácie - Duslín 1,2 4.1. bod c) Lokalita: priemyselný areál Duslo a.s., , Šaľa
Výroba kyseliny dusičnej KD-2 a Výroba koncentrovanej kyseliny dusičnej 4.2. bod b) Priemyselná 720, 072 22, Strážske
Výroba LAD a dusičnanu amónneho 4.3. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03, Šaľa
Výroba PVAC disperzií a lepidiel 4.1. bod b) Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03, Šaľa
Výroba sulfenaxov 4.1. bod c) Nobelova 34, 83201, Bratislava - MČ Nové Mesto
Výrobňa DAM 390 a Výrobňa LAV 4.3. Priemyselná 720, 072 22, Strážske