Preskočit na obsah
IPKZ » DNV ENERGO, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: DNV ENERGO, a.s.
  • IČO: 36317918
  • Ulica a číslo: Lieskovec 803/80
  • Mesto /Obec: Dubnica nad Váhom
  • PSČ: 01841
  • Okres:Ilava
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Prevádzky pre zneškodňovanie odpadov DNV ENERGO 5.1. bod b) Lieskovec 803/80, 081 41, Dubnica nad Váhom