Preskočit na obsah
IPKZ » Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. CEJKOV

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. CEJKOV
  • IČO: 31257526
  • Ulica a číslo: č. 331
  • Mesto /Obec: Cejkov
  • PSČ: 07605
  • Okres:Trebišov
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I. 5.4. Lokalita: k. ú. Brehov, 076 05, Brehov