Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » VSS Foundry, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: VSS Foundry, s.r.o.
  • IČO: 36830658
  • Ulica a číslo: Južná trieda 82
  • Mesto /Obec: Košice - MČ Juh
  • PSČ: 04001
  • Okres:Košice IV
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Zlievareň sivej liatiny 2.4. č. 82, 040 01, Košice - MČ Juh