Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » AGROCASS plus, spol. s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: AGROCASS plus, spol. s.r.o.
  • IČO: 31727476
  • Ulica a číslo: Železničná 2
  • Mesto /Obec: Čaňa
  • PSČ: 04414
  • Okres:Košice - okolie
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Hydinárska farma Zemplínska Teplica 6. 6. bod a) Lokalita: k. ú. Zemplínska Teplica, 076 64, Zemplínska Teplica