IPKZ » Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s.
  • IČO: 36211541
  • Ulica a číslo: Teplárenská 3
  • Mesto /Obec: Košice - MČ Juh
  • PSČ: 04292
  • Okres:Košice IV
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Tepláreň Košice, a.s. 1.1. Teplárenská 3, Košice, 042 92, , Košice - MČ Juh