Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
  • IČO: 186490
  • Ulica a číslo: Partizánska 55
  • Mesto /Obec: Michalovce
  • PSČ: 07101
  • Okres:Michalovce
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad 5.4. Lokalita: k. ú. Michalovce - Žabany, 071 01, Michalovce