Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
  • IČO: 36269727
  • Ulica a číslo: J. Zigmundíka 1489
  • Mesto /Obec: Vrbové
  • PSČ: 92203
  • Okres:Piešťany
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia 6. 2. J. Zigmundíka 1489, 92203, Vrbové