Preskočit na obsah
IPKZ » EBA, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: EBA, s.r.o.
  • IČO: 31376134
  • Ulica a číslo: Rusovská cesta 1
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Petržalka
  • PSČ: 85101
  • Okres:Bratislava V
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov 5.1. bod a) Košická 1, 059 01, Spišská Belá
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov 5.1. bod a) Košická 1, 080 01, Prešov
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov 5.1. bod a) Vranovská cesta 713, 072 22, Strážske
Zariadenie na biodegradáciu odpadov 5.1. bod a) Košútska cesta 1088, 92521, Sládkovičovo
Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok 5.1. bod a) Šenkvická cesta 11, 902 01 , Pezinok
Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany 5.1. bod a) Sučany, 038 52, Sučany
Zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok 5.1. bod b) Šenkvická cesta 11, 902 01, Pezinok
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradácou, prevádzka EBA s.r.o - Lukavica 5.1. bod a) Lukavická cesta 39 , 962 31, Lukavica