Preskočit na obsah
IPKZ » EBA, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: EBA, s.r.o.
  • IČO: 31376134
  • Ulica a číslo: Rusovská cesta 1
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Petržalka
  • PSČ: 85101
  • Okres:Bratislava V
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov 5.1. bod a) Košická 1, 080 01, Prešov
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov 5.1. bod a) Spišská Belá, 059 01, Spišská Belá
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov 5.1. bod a) EBA, s.r.o. Strážske, , Strážske
Zariadenie na biodegradáciu odpadov 5.1. bod a) Košútska cesta 1088, 92521, Sládkovičovo
Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok 5.1. bod a) Šenkvická 11, Pezinok, 902 01 , Pezinok
Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany 5.1. bod a) 038 52 Sučany, , Sučany
Zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok 5.1. bod b) Šenkvická cesta 11 Pezinok, 90201, Pezinok
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradácou, prevádzka EBA s.r.o - Lukavica 5.1. bod a) Lukavická cesta 39 , 962 31, Lukavica