Preskočit na obsah
IPKZ » EBA, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: EBA, s.r.o.
  • IČO: 31376134
  • Ulica a číslo: Rusovská cesta 1
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Petržalka
  • PSČ: 85101
  • Okres:Bratislava V
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov 5.1. bod a) EBA, s.r.o. Strážske, , Strážske
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov 5.1. bod a) Košická 1,Prešov, 080 01, , Prešov
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov 5.1. bod a) Spišská Belá, 059 01, , Spišská Belá
Zariadenie na biodegradáciu odpadov 5.1. bod a) Košútska cesta 1088, 92521, Sládkovičovo
Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok 5.1. bod a) Šenkvická 11, Pezinok, 902 01 , Pezinok
Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany 5.1. bod a) 038 52 Sučany, , Sučany
Zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok 5.1. bod b) Šenkvická cesta 11 Pezinok, 90201, Pezinok
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradácou, prevádzka EBA s.r.o - Lukavica 5.1. bod a) Lukavická cesta 39 , 962 31, Lukavica