Preskočit na obsah
IPKZ » EKOČERGOV, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: EKOČERGOV, a.s.
  • IČO: 36457671
  • Ulica a číslo: Skládka odpadov 226
  • Mesto /Obec: Bartošovce
  • PSČ: 08642
  • Okres:Bardejov
  • Kraj:Prešovský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov 5.4. Skládka odpadov 226, 086 42, Bartošovce