Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » FCC Slovensko, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: FCC Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 31318762
  • Ulica a číslo: Bratislavská 18
  • Mesto /Obec: Zohor
  • PSČ: 90051
  • Okres:Malacky
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Biodegradačná plocha v areáli skládky v Zohore 5.1. bod a) Bratislavská 18, 90051, Zohor
Mechanická úprava komunálneho odpadu 5.3. bod b) 2. Bratislavská 18, 900 51, Zohor
Neutralizačná stanica, Žilina-Bytčica 5.1. bod a) Na stanicu 22, 010 09, Žilina
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 5.4. 32, 93014, Dolný Bar
Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore 5.1. bod b) Bratislavská 18, 90051, Zohor
Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu 5.3. bod b) 2. Bratislavská 18, 90051, Zohor