Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o.
  • IČO: 46924531
  • Ulica a číslo: Čab 283
  • Mesto /Obec: Čab
  • PSČ: 95124
  • Okres:Nitra
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Výroba plastových dielov - galvanické povrchové úpravy 2.6. Čab 280, 951 24, Čab