Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Mesto Medzilaborce

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Mesto Medzilaborce
  • IČO: 323233
  • Ulica a číslo: Mierová 326/4
  • Mesto /Obec: Medzilaborce
  • PSČ: 06801
  • Okres:Medzilaborce
  • Kraj:Prešovský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka Monastyr 5.4. Lokalita: k. ú. Krásny Brod, 068 01, Krásny Brod