Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » KONZEKO spol. s r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: KONZEKO spol. s r.o.
  • IČO: 31659772
  • Ulica a číslo: Areál NPZ 510
  • Mesto /Obec: Markušovce
  • PSČ: 05321
  • Okres:Spišská Nová Ves
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Regenerácia olejov a emulzií 5.1. bod a) Areál NPZ 510, 053 21, Markušovce