Preskočit na obsah
IPKZ » SLUŽBA, mestský podnik Stropkov

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
  • IČO: 31305784
  • Ulica a číslo: Hviezdoslavova 17/26
  • Mesto /Obec: Stropkov
  • PSČ: 09101
  • Okres:Stropkov
  • Kraj:Prešovský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov 5.4. Lokalita: k. ú. Chotča, 090 21, Chotča
Skládka pre nie nebezpečný odpad - Stropkov - "Chotča" 5.4. Lokalita: k. ú. Stropkov, 091 01, Stropkov