Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Medzičilizie, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Medzičilizie, a.s.
  • IČO: 191396
  • Ulica a číslo: Čiližská Radvaň 329
  • Mesto /Obec: Čiližská Radvaň
  • PSČ: 93008
  • Okres:Dunajská Streda
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Farma hydiny Baloň 6. 6. bod a) p. č. 2858/1, 930 08, Baloň