Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » HYDINA SÚLOVCE, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: HYDINA SÚLOVCE, s.r.o.
  • IČO: 31438881
  • Ulica a číslo:
  • Mesto /Obec: Súlovce
  • PSČ: 95614
  • Okres:Topoľčany
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Farma Hydina s.r.o. Súlovce 6. 6. bod a) Lokalita : k.ú. Súlovce, 956 14, Súlovce