Preskočit na obsah
IPKZ » INGPORS, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: INGPORS, s.r.o.
  • IČO: 31619959
  • Ulica a číslo: Družstevná 383/13
  • Mesto /Obec: Dolné Vestenice
  • PSČ: 97223
  • Okres:Prievidza
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Dvorníky nad Nitricou 5.4. k.ú. Dvorníky nad Nitricou, 97222, Dolné Vestenice