Preskočit na obsah
IPKZ » Ekologické služby, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Ekologické služby, a.s.
  • IČO: 36210871
  • Ulica a číslo: Priemyselná 720
  • Mesto /Obec: Strážske
  • PSČ: 07222
  • Okres:Michalovce
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd 6.11. Priemyselná 720, 072 22, Strážske
Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne 5.4. Priemyselná 720, 072 22, Strážske