Preskočit na obsah
IPKZ » SLOVNAFT, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: SLOVNAFT, a.s.
  • IČO: 31322832
  • Ulica a číslo: Vlčie hrdlo 1
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Ružinov
  • PSČ: 82412
  • Okres:Bratislava II
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
AD5, AVD6 a Výroba a expedícia asfaltov 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
ČOV bl. 11 a ČOV bl. 17-18 6.11. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 a 2 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
Etylbenzén a Kumén 4.1. bod a) Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Etylénová jednotka 4.1. bod a) Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Etylénoxid a glykoly 4.1. bod b) Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu 4.1. bod a) Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
FCC, Alkylácia benzínu, Selektívna hydrogenácia, ETBE 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
Fenol 4.1. bod b) Vlčie hrdlo 1 , 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba Eurodieselu 2005 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
HYDROKRAK 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Izomerizácia benzínov 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
LDPE4 - Logistický terminál mimo IPK Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
LDPE4 Nová výrobňa polyetylénu 4.1. bod h) Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
MCHB ČOV a Spaľovňa kalov 6.11. Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Polyetylén 1 - 3 4.1. bod h) Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
POLYPROPYLÉN 3 4.1. bod h) Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Redestilácia pyrobenzínu, N-alkány 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
Reforming 5, HRR 4 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
RHC, VGH, HPP 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
Tepláreň 1.1. Vlčie hrdlo 1, 824 12 , Bratislava - MČ Ružinov
Výroba motorových palív 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov
Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej, SWAATS 1.2. Vlčie hrdlo 1, 824 12, Bratislava - MČ Ružinov