Preskočit na obsah
IPKZ » CHEMES, a.s. Humenné

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: CHEMES, a.s. Humenné
  • IČO: 31695426
  • Ulica a číslo: Chemlonská 1
  • Mesto /Obec: Humenné
  • PSČ: 06633
  • Okres:Humenné
  • Kraj:Prešovský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka Janov dol Udavské 5.4. č. 439, 067 31, Udavské
Tepláreň 1.1. Chemlonská 1, 066 33, Humenné