Preskočit na obsah
IPKZ » K a f i l é r i a, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: K a f i l é r i a, a.s.
  • IČO: 31412378
  • Ulica a číslo: Šamorínska 43
  • Mesto /Obec: Senec
  • PSČ: 90301
  • Okres:Senec
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Kafiléria, a.s. 6. 5. Šamorínska 43, 903 01, Senec