IPKZ » Skládka nie nebezpečného odpadu, s. r. o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Skládka nie nebezpečného odpadu, s. r. o.
  • IČO: 43903959
  • Ulica a číslo: Novozámocká cesta 56
  • Mesto /Obec: Tvrdošovce
  • PSČ: 94110
  • Okres:Nové Zámky
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov NNO Tvrdošovce 5.4. Novozámocká 79, , Tvrdošovce