IPKZ » Priemyselný park Štúrovo, a.s. » Výroba papiera a polobuničiny (SAQP)

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s.
 • IČO: 31410146
 • Ulica a číslo: Továrenská 1
 • Mesto /Obec: Štúrovo
 • PSČ: 94303
 • Okres:Nové Zámky
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba papiera a polobuničiny (SAQP)
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 1. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 6. 1. bod b)
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: