IPKZ » Veolia Energia Levice, a.s. » LEVEN

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Veolia Energia Levice, a.s.
 • IČO: 35968486
 • Ulica a číslo: Einsteinova 25
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Petržalka
 • PSČ: 85101
 • Okres:Bratislava V
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: LEVEN
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená - zníženie kapacity

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 04. 02. 2009
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: