Preskočit na obsah
IPKZ » Technické služby, s.r.o. » Skládka komunálneho odpadu ŠirokáDolný Kubín - Široká

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Technické služby, s.r.o.
 • IČO: 31609911
 • Ulica a číslo: Nábrežie Oravy 627/1
 • Mesto /Obec: Dolný Kubín
 • PSČ: 02601
 • Okres:Dolný Kubín
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka komunálneho odpadu ŠirokáDolný Kubín - Široká
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: zrekultivované

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 12. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 20. 06. 2014
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
  § 35 ods. 2 písm. d) – obmedzenie, alebo zastavenie činnosti alebo zastavení
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 09. 2015
 • Typ kontroly: Dodatočná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 25. 04. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 29. 06. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 16. 10. 2020

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: