Preskočit na obsah
IPKZ » COLMET Slovakia a.s. v konkurze » Měď Slovakia a.s. - nová zlievareň

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: COLMET Slovakia a.s. v konkurze
 • IČO: 36297267
 • Ulica a číslo: Robotnícka 2142
 • Mesto /Obec: Považská Bystrica
 • PSČ: 01701
 • Okres:Považská Bystrica
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Měď Slovakia a.s. - nová zlievareň
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.5. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 23. 11. 2010
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 27. 06. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: