Preskočit na obsah
IPKZ » PPC Čab, a.s. » PPC ČAB a.s., výroba keramických izolátorov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PPC Čab, a.s.
 • IČO: 589276
 • Ulica a číslo: Čab 268
 • Mesto /Obec: Nové Sady
 • PSČ: 95124
 • Okres:Nitra
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: PPC ČAB a.s., výroba keramických izolátorov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená - zníženie kapacity

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 24. 02. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. b - opatrenia na nápravu
  § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 05. 10. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 05. 10. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: