Preskočit na obsah
IPKZ » Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. » Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
 • IČO: 36489042
 • Ulica a číslo: Továrenská 30
 • Mesto /Obec: Spišská Belá
 • PSČ: 05901
 • Okres:Kežmarok
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 28. 10. 2014
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. d) – obmedzenie, alebo zastavenie činnosti alebo zastavení
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 08. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 09. 05. 2018
 • Dátum kontroly: 19. 09. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 29. 12. 2019,

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: