Preskočit na obsah
IPKZ » Waste transport, a.s » Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Waste transport, a.s
 • IČO: 36046221
 • Ulica a číslo: Kukuričná 8
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Nové Mesto
 • PSČ: 83103
 • Okres:Bratislava III
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.1. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 02. 09. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 16. 08. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: