Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
IPKZ » Poľnohospodárske družstvo Očová » Farma ošípaných v Očovej

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Poľnohospodárske družstvo Očová
 • IČO: 209970
 • Ulica a číslo: SNP 360/75
 • Mesto /Obec: Očová
 • PSČ: 96223
 • Okres:Zvolen
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných v Očovej
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 27. 08. 2014
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: