Preskočit na obsah
IPKZ » Poľnohospodárske družstvo Očová » Farma ošípaných v Očovej

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Poľnohospodárske družstvo Očová
 • IČO: 209970
 • Ulica a číslo: SNP 360/75
 • Mesto /Obec: Očová
 • PSČ: 96223
 • Okres:Zvolen
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných v Očovej
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  4480-31712/2007/Pet/470710107 06.11. 2007
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 27. 08. 2014
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: