Preskočit na obsah
IPKZ » IMUNA PHARM, a.s. » Výroba farmaceutických výrobkov - SEVAPHARMA

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: IMUNA PHARM, a.s.
 • IČO: 36473685
 • Ulica a číslo: Jarková 17
 • Mesto /Obec: Šarišské Michaľany
 • PSČ: 08222
 • Okres:Sabinov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba farmaceutických výrobkov - SEVAPHARMA
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: